Jaa sivu:

Miksi Pro Työturva?

Pro Työturva on työsuojeluhenkilöstön jokapäiväinen työkalu. Sillä on mahdollista luoda ja hallinnoida kaikille yhteisiä lain velvoittamia tietoja ja dokumentteja. Työelämän lupakortit, koulutukset, luvat ja pätevyydet pysyvät helposti ajan tasalla.

Helppo ja nopea käyttää

Palvelu opastaa niin aloittelevaa kuin kokeneempaakin työsuojelupäällikköä ja -valtuutettua pistämään perusasiat kuntoon helposti ja tehokkaasti. Selainpohjaisen käyttöliittymän ansiosta tietojen syöttö ja päivitysten tekeminen ovat riippumattomia ajasta ja paikasta. 

(juttu jatkuu videon jälkeen)

Pro Pilvipalveluiden HSEQ-järjestelmä kalvosarjana

Olemme koostaneet ytimekkään kalvosarjan, jonka avulla voitte tutustua palvelutarjontaamme. Lataa pdf-muotoinen kalvosarja alla olevasta linkistä.

Lataa kalvosarja (pdf)

HSEQ-järjestelmä videona

Tältä sivulta löydät kaikkien Pro-palveluiden lyhyet esittelyt, palveluiden ominaisuudet ja valmiit linkit palveluiden omille sivuille:

www.propilvipalvelut.fi/pro-palveluiden-esittely

Vinkkejä ja materiaalia

Palvelu sisältää runsaasti materiaalia ja vinkkejä siitä, kuinka organisaatio ja työsuojeluhenkilöstö voivat välttää virheitä ja säästää aikaa. Se tietää usein myös kustannussäästöjä. Oikein tehdyt ratkaisut tuovat tulosta.

GDPR-yhteensopiva

Palvelu täyttää tietosuoja-asetuksen vaatimukset.

Aina sopivat työkalut

Palvelun laajemmalla versiolla on mahdollista säästää aikaa ja vaivaa perehdytyksissä ja työnopastuksissa. Uusina ominaisuuksina julkaisimme myös valmiin juristin tekemän työsopimuslomakkeen ja nykyaikaiset turvallisuushavaintojen sekä läheltä piti -tilanteiden ilmoituslomakkeen, josta on kaksi eri versiota, lyhyt ja pitkä.

Pro Työturva -palvelun esittely

Tästä voit katsoa Pro Työturva -palvelun käytön nopean esittelyn videomuodossa.

VINKKEJÄ PALVELUSTA KIINNOSTUNEILLE!
Näin valmistaudut työsuojelutarkastukseen

Koska sekä tarkastettavat työpaikat että tarkastuksen luonne voivat olla hyvinkin erilaisia, siksi myös valmistautuminen niihin vaihtelee. Tiedot, mitä asiakirjoja tarkastuksessa tarvitaan, saa tarkastajan etukäteen antamasta tarkastusilmoituksesta.

Työsuojeluviranomaiset neuvovat yrittäjiä lukemaan huolella tarkastusilmoituksen ja varaamaan siinä mainitut asiakirjat valmiiksi nähtäville.

Yrityksen johdon ja työsuojelupäällikön lisäksi myös työsuojeluvaltuutetulla on oikeus osallistua työsuojelutarkastukseen. Työnantaja voi halutessaan kutsua tarkastukselle henkilöstöasioista vastaavan sekä työterveyshuollon edustajan

Työpaikan työsuojelutoimintaa suositellaan arvioitavaksi jo etukäteen, sillä silloin yritys saa parhaan hyödyn tarkastuksesta ja valmiuksia työsuojelutoiminnan kehittämiseen. Työsuojeluhallinto on ollut mukana kehittämässä erilaisia mittareita työolojen arvioimiseksi.

Turvallisuusjohtamisen arvioinnissa apuna voi käyttää esimerkiksi Halmeri-menetelmää. Valmeri puolestaan mittaa työntekijöiden käsityksiä työoloistaan, Elmeri taas työympäristön ja työntekijöiden työtapojen turvallisuutta, ja se soveltuu erityisesti teollisille työpaikoille. Rakennusalalla TR-mittari on yleisesti käytössä myös viikoittaisen työsuojelutarkastuksen menetelmänä.

Työnantajan lakisääteisiä asiakirjoja ovat:

 1. sopimukset: työsopimus (työsopimuslaki 3 §) sekä etätyösopimus ja liukuvan työajan sopimus (jos käytössä)
 2. työaikakirjanpito (työlaki 37 §)
 3. perehdyttämissuunnitelma (työturvallisuuslaki 14§)
 4. työsuojelun toimintaohjelma (työturvallisuuslaki 9§)
 5. vaarojen arviointi (työturvallisuuslaki 10§)
 6. työterveyshuollon toimintasuunnitelma (työterveyshuoltolaki 11.1§)
 7. rekisteriseloste eli työsuhderekisteri (henkilötietolaki 10, tietosuoja-asetus 13 ja 14 artikla)
 8. pakollinen esillä pidettävä lainsäädäntö
 9. sähköpostiohjesääntö (laki yksityisyyden suojasta työelämässä 18 §)

Työnantajan lakisääteiset asiakirjat, kun työntekijöitä on yli 20:

 1. henkilöstösuunnitelma (laki yhteistoiminnasta yrityksissä 16.1§)

Työnantajan lakisääteiset asiakirjat, kun työntekijöitä on yli 30:

 1. koulutussuunnitelma (laki yhteistoiminnasta yrityksissä 16.4§)
 2. yhdenvertaisuussuunnitelma (yhdenvertaisuuslaki 7§)

Muita työnantajan lakisääteisiä asiakirjoja:

 1. päihdeohjelma (työterveyshuoltolaki 11.4.§)
 2. väkivalta- ja uhkatilanneohje (työturvallisuuslaki 27§)
 3. ohje häirinnän ja epäasiallisen kohtelun torjumiseksi (työturvallisuuslaki 28§)

Näin työsuojelutarkastus tehdään

Ja Suomessa kun ollaan, työsuojelutarkastuksen aluksi juodaan yleensä kahvit. Jo siinä kahvitellessa yrittäjä voi kertoa tarkastajalle työpaikan perustiedot – esimerkiksi yrityksen perustamisvuoden, henkilömäärän, mahdollisen työnantajaliiton jäsenyyden – sekä esitellä tarkastajan etukäteen pyytämät asiakirjat.

Tarkastaja käy asioita läpi tarkastuslistan mukaan. Hän voi esittää esimerkiksi seuraavia kysymyksiä:

 • Onko työnantajalla tapaturmavakuutus?
 • Onko työpaikalla nimetty työsuojelupäällikkö?
 • Onko työpaikalla valittu työsuojeluvaltuutettu?
 • Onko työsuojeluvaltuutettu käynyt työsuojelun peruskoulutuksen tai vastaavan?
 • Onko työsuojeluhenkilöstö ilmoitettu työsuojeluhenkilörekisteriin?
 • Miten työpaikan työsuojelun yhteistoiminta on järjestetty?
 • Onko työpaikalla työsuojelun toimintaohjelma tai muu vastaava ohjelma?
 • Miten työntekijöiden perehdytys on järjestetty?

Tarkastuksella valvotaan myös lakisääteistä työterveyshuoltoa sekä vaarojen selvittämistä ja arviointia. Tarkastaja voi tiedustella esimerkiksi muun työpaikkaselvityksen toteuttamisesta sekä siitä, miten työnantaja on selvittänyt ja arvioinut työhön liittyvät vaara- ja kuormitustekijät.

Tarkoituksena on varmistaa, että arvioinnissa on huomioitu työpaikan kaikki olosuhteet, mukaan lukien työn psykososiaaliset kuormitustekijät. Lisäksi kaikilla tarkastuksilla varmistetaan, että työaikaa seurataan, ja että työnantaja on antanut työntekijöille työnteon keskeiset ehdot kirjallisesti. Tarkastajat keskustelevat käynneillään myös työntekijöiden, varsinkin työsuojeluvaltuutetun kanssa.

Asiakirjojen tarkistaminen ja keskustelut eivät aina riitä, tarvitaan myös havaintoja työpaikan olosuhteista. Yleistarkastuksella tarkastaja yleensä myös kiertää työpaikan tilat, tarkistaa muun muassa ergonomian, valaistuksen, lämpötilan ja kulkuväylät.

Scroll to Top