Etusivu » Laatujärjestelmä

Jaa sivu:

Hyvä johtamisjärjestelmä on avain laatuajatteluun työturvallisuudessa

Terveellinen ja turvallinen työympäristö ei synny itsestään, ja sen rakentamisessa on monta sudenkuoppaa. Ne voi välttää, jos työturvallisuutta lähestyy jäsennellysti ja systemaattisesti – siis käytännössä laatustandardien eli sertifioitujen johtamis- ja toimintajärjestelmien avulla.

Standardit, esimerkiksi työterveyden ja -turvallisuuden ISO 45001:2018 sekä laatujohtamisen ISO 9001:2015 auttavat työyhteisöä hallitsemaan ja tuntemaan tavanomaiseen toimintaan sekä poikkeustilanteisiin liittyvät vaaratekijät ja tehostamaan työyhteisön toimintaa.

Laatuajattelu alkaa työyhteisön johdosta ja ulottuu sen kaikkiin toimintoihin. Laatuajattelusta, sen toteuttamisesta ja valvonnasta vastaa organisaation johto.

Hyvä johtamisjärjestelmä on avain laatuajatteluun myös työturvallisuudessa.

– Sertifioitu laatujärjestelmä on jonkinlainen tae, että organisaatio on huomioinut keskeiset seikat toiminnassaan ja luonut pätevät dokumentoidut menettelyt tämän toiminnan suunnittelemiseksi, ylläpitämiseksi ja arvioimiseksi, sanoo vanhempi asiantuntija Esa Heikkinen Laatukeskuksesta.

Heikkisen mukaan sertifioitujen laatujärjestelmien rooli kasvaa globaalin kaupankäynnin myötä, muun muassa työturvallisuuden ja energianhallinnan osalta. Ympäristöasioiden standardisoinnissa organisaatiot ovat jo pitkällä.

– Valitettavan usein järjestelmät alkavat kiinnostaa vasta siinä vaiheessa, kun standardi on kaupankäynnin edellytys, tai sen puuttuminen on kaupankäynnin este, Heikkinen sanoo.

Hänen mukaansa esimerkiksi moniin julkisiin tarjouskilpailuihin osallistumisen edellytys on voimassa oleva laatu-, ympäristö- tai turvallisuusjärjestelmä.

– Se onnistuu ainoastaan toteuttamalla oman organisaation prosessit, toiminnot ja ohjaus sekä niistä syntyvä dokumentaatio näiden viitestandardien mukaisesti. Standardit ovat kuitenkin vain lähtökohta hyvään johtamiseen, paremmat organisaatiot ylittävät viitestandardien vaatimukset monin osin helposti, Heikkinen sanoo.

Johtamisjärjestelmän rakentaminen alkaa organisaation omista tarpeista, ja viime kädessä se on kiinni arvoista ja toiminnan tarkoituksesta.

– Jos organisaatio halua toteuttaa esimerkiksi hyvää työterveyden ja työturvallisuuden menettelyä ja osoittaa sen myös muille, on sertifioitu järjestelmä hyvä keino, Esa Heikkinen sanoo.

Heikkisen mukaan on tapauksia, joissa tahdon ilmaisu ” toimimme tietyn standardin mukaisesti” voidaan ottaa huomioon, mutta uskottavuutta se ei lisää.

– Miksi ei sertifioisi kyseisen standardin mukaista toimintaa, jos kuitenkin haluaa julistaa toimivansa sen mukaisesti. Kustannus ei ole merkittävä, Esa Heikkinen painottaa.

Pro Työturva tuottaa paljon hyvää dokumentaatiota laatu- tai työturvallisuusjärjestelmää varten!

Pro Laadunhallinta -palvelu tiivistettynä

Pro Laadunhallinta on kaikille laadunhallinnasta kiinnostuneille organisaatioille suunniteltu kevyt ja helppokäyttöinen toimintajärjestelmän alusta, jonka avulla pystytte hallitsemaan usean eri standardin mukaisia järjestelmiä samalla työkalulla. Laadunhallinta-, ympäristö- ja työturvallisuusjärjestelmien tarkoitus on tukea organisaatiota järjestelmällisessä johtamisessa ja toiminnan kehittämisessä sekä varmistaa laatu- ja muiden vaatimusten täyttyminen.

Palvelumme avulla järjestelmissä tarvittavan dokumentaation ylläpito on helppoa ja vaivatonta. Tarvittava tieto löytyy yhdestä paikasta, ja tiedon päivittäminen ja jakaminen onnistuu helposti. Pro Laadunhallinnan avulla teidän on helppo korvata perinteiset, vaikeasti hallinnoitavat Excel- ja muut tiedostot tietokantapohjaisella järjestelmällä, johon voidaan tarvittaessa ladata myös jo olemassa olevia dokumentteja.

Pro Laadunhallinta -palvelun ominaisuudet:

Perusversio

 • käyttäjätunnusten ja -oikeuksien hallinta
 • organisaation yksiköiden hakemistopuurakenne
 • koulutusrekisteri
 • kevyt sähköinen allekirjoitus
 • sähköisen allekirjoittamisen hyväksyminen (vahva allekirjoitus)
Perusversio tukee seuraavia standardeja:
 • ISO 9001
 • ISO 14001
 • ISO 45001
 • ISO 27001
 • ISO 9001 + ISO 14001

Laaja versio (ensisijaisesti ISO 9001)

 • auditointisuunnitelma
 • auditointiraportti
 • johtoryhmän kokouksen pöytäkirja
 • johtamisen vuosikello
 • johdon katselmuspöytäkirja
 • laatupolitiikka
 • laatutavoite
 • organisaation strategia
 • organisaation roolit, vastuut ja valtuudet
 • organisaatiokaavio
 • projektisuunnitelma
 • työohje
 • toimintaohje
 • tarjouspyyntö
 • tarjous
 • tilaus
 • tilausvahvistus
 • työntekijän vaitiolo-/salassapitosopimus / NDA
Englanninkieliset lomakkeet:
 • ISO 9001 Quality management system
 • ISO 14001 Environmental management system
 • ISO 9001 and ISO 14001 – Combined version
 • Audit plan (ISO 9001:2015)
 • Audit report (ISO 9001:2015)
 • Annual clock of management
 • Minutes of the meeting of the management team
 • Minutes of the management review
 • Quality policy
 • Quality objective
 • Organization’s strategic planning
 • Roles, responsibilities, and mandates of the organization
 • Organizational chart
 • Project plan
 • Procedural Guidelines
 • Occupational Guidelines
 • Tender
 • Call for Tenders
 • Order
 • Order confirmation
Dashboardit
 • muistutukset

Listaus ei välttämättä ole täydellinen, koska palvelut kehittyvät koko ajan asiakaspalautteen ja toiveiden mukaan.

Tutustu palveluun osoitteessa: www.laadunhallintajarjestelma.fi

Pro Laadunhallinta -palvelu

Scroll to Top