Hyvä johtamisjärjestelmä on avain laatuajatteluun työturvallisuudessa

Terveellinen ja turvallinen työympäristö ei synny itsestään, ja sen rakentamisessa on monta sudenkuoppaa. Ne voi välttää, jos työturvallisuutta lähestyy jäsennellysti ja systemaattisesti – siis käytännössä laatustandardien eli sertifioitujen johtamis- ja toimintajärjestelmien avulla.

Standardit, esimerkiksi työterveyden ja -turvallisuuden ISO 45001:2018 sekä laatujohtamisen ISO 9001:2015 auttavat työyhteisöä hallitsemaan ja tuntemaan tavanomaiseen toimintaan sekä poikkeustilanteisiin liittyvät vaaratekijät ja tehostamaan työyhteisön toimintaa.

Laatuajattelu alkaa työyhteisön johdosta ja ulottuu sen kaikkiin toimintoihin. Laatuajattelusta, sen toteuttamisesta ja valvonnasta vastaa organisaation johto.

Hyvä johtamisjärjestelmä on avain laatuajatteluun myös työturvallisuudessa.

– Sertifioitu laatujärjestelmä on jonkinlainen tae, että organisaatio on huomioinut keskeiset seikat toiminnassaan ja luonut pätevät dokumentoidut menettelyt tämän toiminnan suunnittelemiseksi, ylläpitämiseksi ja arvioimiseksi, sanoo vanhempi asiantuntija Esa Heikkinen Laatukeskuksesta.

Heikkisen mukaan sertifioitujen laatujärjestelmien rooli kasvaa globaalin kaupankäynnin myötä, muun muassa työturvallisuuden ja energianhallinnan osalta. Ympäristöasioiden standardisoinnissa organisaatiot ovat jo pitkällä.

– Valitettavan usein järjestelmät alkavat kiinnostaa vasta siinä vaiheessa, kun standardi on kaupankäynnin edellytys, tai sen puuttuminen on kaupankäynnin este, Heikkinen sanoo.

Hänen mukaansa esimerkiksi moniin julkisiin tarjouskilpailuihin osallistumisen edellytys on voimassa oleva laatu-, ympäristö- tai turvallisuusjärjestelmä.

– Se onnistuu ainoastaan toteuttamalla oman organisaation prosessit, toiminnot ja ohjaus sekä niistä syntyvä dokumentaatio näiden viitestandardien mukaisesti. Standardit ovat kuitenkin vain lähtökohta hyvään johtamiseen, paremmat organisaatiot ylittävät viitestandardien vaatimukset monin osin helposti, Heikkinen sanoo.

Johtamisjärjestelmän rakentaminen alkaa organisaation omista tarpeista, ja viime kädessä se on kiinni arvoista ja toiminnan tarkoituksesta.

– Jos organisaatio halua toteuttaa esimerkiksi hyvää työterveyden ja työturvallisuuden menettelyä ja osoittaa sen myös muille, on sertifioitu järjestelmä hyvä keino, Esa Heikkinen sanoo.

Heikkisen mukaan on tapauksia, joissa tahdon ilmaisu ” toimimme tietyn standardin mukaisesti” voidaan ottaa huomioon, mutta uskottavuutta se ei lisää.

– Miksi ei sertifioisi kyseisen standardin mukaista toimintaa, jos kuitenkin haluaa julistaa toimivansa sen mukaisesti. Kustannus ei ole merkittävä, Esa Heikkinen painottaa.

Pro Työturva tuottaa paljon hyvää dokumentaatiota laatu- tai työturvallisuusjärjestelmää varten!

Pro Laadunhallinta

Pro Laadunhallinta on erilaisille organisaatioille suunniteltu kevyt ja helppokäyttöinen toimintajärjestelmän alusta, jonka avulla pystytte hallitsemaan usean eri standardin vaatimuksia samalla työkalulla. Siihen on helposti liitettävissä myös muita Pro-pilvipalveluita, jotka tuottavat riskien arviointeja, poikkeamailmoituksia ja muita tarvittavia dokumentteja laadunhallinnan tueksi.

Tämän hetkinen Pro Laadunhallinnan perusversio tukee seuraavia standardeja:

  • ISO 9001
  • ISO14001
  • ISO 45001
  • ISO/IEC 27001
  • ISO 9001 + ISO 14001

Lue lisää: https://www.laadunhallintajarjestelma.fi/

Palvelua toteuttamassa